POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

INFORMAȚII DE BAZĂ

Compania EMBA TRADE s.r.o. prelucrează datele cu caracter personal ale clienților, deoarece acest lucru este necesar pentru încheierea contractelor cu privire la vânzarea de bunuri (sau pentru îndeplinirea unor măsuri luate înainte de încheierea unui astfel de contract) și prelucrează în continuare datele personale ale clienților, care sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor publice ale companiei.

1. DETALII DE IDENTITATE ȘI DE CONTACT ALE ADMINISTRATORULUI

 • 1.1. Administratorul datelor personale ale clienților este societatea comercială EMBA TRADE s.r.o., cu sediul social la Dvorská 232, 503 11 Hradec Králové, CIF: 24754790, înregistrată în Registrul comercial deținut de Tribunalul regional din Hradec Králové, Secțiunea C, Dosarul nr. 29650 (în contiuare „administrator“).
 • 1.2. Datele de contact ale administratorului sunt următoarele: adresa poștală EMBA TRADE s.r.o., Dvorska 232, 503 11 Hradec Kralove, adresa de e-mail  info@tiero.ro, telefon +40 31 630 2118
 • 1.3. Administratorul nu a numit un responsabil cu protecția datelor.

2. BAZA JURIDICĂ PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 • 2.1. Baza legală pentru prelucrarea datelor personale este că această prelucrare este necesară pentru:                             
                 2.1.1.  executarea contractului dintre client și administrator sau pentru executarea de măsuri de către administrator înainte de
                 încheierea unui astfel de contract în sensul art. 6 alin. 1,lit. b) din Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului
                 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea
                 Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) („Regulamentul”);   
                 2.1.2. respectarea obligațiilor legale aplicabile administratorului, astfel cum sunt definite la art. 6 alin. 1, lit. c) din Regulament, și anume     
                 îndeplinirea obligațiilor impuse administratorului prin reglementări legale în general obligatorii, în special Legea nr. 235/2004 Coll.,     
                 privind taxa pe valoarea adăugată, modificată, Legea nr. 586/1992 Coll., privind impozitele și Legea nr. 563/1991, privind contabilitatea, cu  
                 modificările ulterioare.

3. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

 • 3.1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este de a efectua contractul dintre client și administrator, inclusiv livrarea de bunuri și abordarea drepturilor de răspundere pentru defecte sau de a lua măsuri de către administrator înainte de încheierea unui astfel de contract și de îndeplinirea      obligațiilor publice conexe de către administrator.
 • 3.2. Din partea administratorului nu există o decizie automată individuală în sensul art. 22 din Regulament.

4. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • 4.1. Datele cu caracter personal ale clienților vor fi prelucrate pe toată durata efectelor drepturilor și obligațiilor prevăzute în contract și pentru perioada necesară în scopuri de arhivare în conformitate cu reglementările legale relevante în general, dar nu mai mult decât pentru perioada prevăzută de reglementările legale în general obligatorii.

5. ALȚI BENEFICIARI DE DATE PERSONALE

 • 5.1. Alți beneficiari de date personale sunt companiile de transport și alte persoane implicate în livrarea de bunuri sau plăți pe baza unui contract de achiziție, precum și persoanele care furnizează servicii tehnice pentru administrator legate de operarea magazinului electronic, inclusiv operarea de software și stocarea datelor. 
 • 5.2. În plus, beneficiarii datelor cu caracter personal prelucrate în scopul îndeplinirii obligațiilor legale pot fi autoritățile financiare sau alte autorități competente în cazurile în care administratorii impun reglementări legale în general obligatorii.
 • 5.3. Administratorul nu intenționează să transfere datele cu caracter personal într-o țară terță (într-o țară din afara UE) sau către o organizație internațională.

6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

 • 6.1. În condițiile prevăzute în Regulament, persoana vizată are dreptul de a solicita administratorului accesul la datele sale personale, dreptul de a rectifica sau șterge datele sale personale sau de a limita prelucrarea acestora, dreptul de a se opune prelucrării datelor sale personale și dreptul de a transfera datele sale personale.
 • 6.2. Dacă persoana vizată consideră că, prelucrarea datelor sale personale a fost încălcată sau se încalcă Regulamentul, aceasta are dreptul, printre altele, să depună o plângere la Autoritatea de Supraveghere.
 • 6.3. Persoana vizată nu este obligată să furnizeze date personale. Furnizarea datelor personale ale clienților este o cerință necesară pentru încheierea și executarea contractului iar fără furnizarea accestor date nu este posibilă încheierea contractului sau îndeplinirea acestuia de către administrator.

7. VERIFICAT DE CLIENȚII HEUREKA

 • 7.1. Încercăm să aflăm satisfacția clienților noștri cu produsele achiziționate prin intermediul chestionarelor trimise prin e-mail din cadrul programului Verificat de clienți, în care este implicat magazinul nostru electronic. Acestea vă sunt trimise de fiecare dată când cumpărați la noi, dacă în conformitate cu § 7 alin. 3 din Legea nr. 480/2004 Coll. despre unele servicii ale societății informaționale, nu veți refuza să le trimiteți. Procesăm datele cu caracter personal în scopul trimiterii de chestionare în cadrul programului Verificat de clienți pe baza interesului nostru legitim de a determina satisfacția clienților cu produsele achiziționate de la noi. Pentru a trimite chestionare, pentru a evalua feedback-ul clienților și pentru a analiza poziția noastră pe piață, utilizăm procesorul de date, care este reprezentat de operatorul portalului Heureka.cz; în acest scop, putem transmite informații despre bunurile achiziționate și adresa de e-mail a clienților. Datele personale ale clienților nu sunt transmise niciunui terț în scopuri proprii acestuia      atunci când trimiteți chestionare prin e-mail. Cumpărătorul poate renunța în orice moment la trimiterea chestionarelor din Programul Verificat de      Clienți prin refuzarea următoarelor chestionare folosind linkul din e-mailul chestionarului. În cazul unei obiecții, clientul nu va mai primi în continuare chestionare.

ACORDUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ȘI INFORMAȚII DESPRE PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

INFORMAȚII DE BAZĂ

Acest consimțământ pentru prelucrarea datelor personale este acordat de către client companiei EMBA TRADE s.r.o. în scopul trimiterii de mesaje de marketing (oferte de marketing) și pentru efectuarea altor activități de marketing. Clientul poate revoca acest acord în orice moment, caz în care nu va mai primi în continuare mesaje de marketing. Informații mai detaliate despre prelucrarea datelor personale pot fi găsite mai jos.

1. DETALII DE IDENTITATE ȘI DE CONTACT ALE ADMINISTRATORULUI

 • 1.1 Administratorul datelor personale ale clienților este societatea comercială EMBA TRADE s.r.o., cu sediul social la Dvorská 232, 503 11 Hradec Králové, CIF: 24754790, înregistrată în Registrul comercial deținut de Tribunalul regional din Hradec Králové, Secțiunea C, Dosarul nr. 29650 (în contiuare „administrator“).
 • 1.2. Datele de contact ale administratorului sunt următoarele: adresa poștală EMBA TRADE s.r.o., Dvorská 232, 503 11 Hradec Králové, adresa de e-mail info@tiero.ro, telefon +40 31 630 2118.
 • 1.3. Administratorul nu a numit un responsabil cu protecția datelor.

2. BAZA JURIDICĂ PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 • 2.1. Baza legală pentru prelucrarea datelor personale este consimțământul acordat administratorului în sensul art. 6 alin. 1, lit. a) Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera      circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) („Regulamentul”).

3. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

 • 3.1. Scopul prelucrării datelor personale este de a trimite mesaje de marketing și de a face alte activități de marketing de către administrator înspre client.
 • 3.2. Din partea administratorului nu există o decizie automată individuală în sensul art. 22 din Regulament.

4. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • 4.1. Perioada pentru care datele personale ale clienților vor fi stocate de administrator este de 3 ani de la acordarea consimțământului, cu toate acestea, cel târziu până la retragerea consimțământului clientului cu prelucrarea datelor cu caracter personal (în acest scop al prelucrării).

5. ALȚI BENEFICIARI DE DATE PERSONALE

 • 5.1. Alți beneficiari de date personale sunt persoanele care furnizează servicii de marketing pentru administrator.
 • 5.2. Administratorul nu intenționează să transfere datele cu caracter personal într-o țară terță (într-o țară din afara UE) sau către o organizație internațională.

6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

 • 6.1. În condițiile prevăzute în Regulament, persoana vizată are dreptul de a solicita administratorului accesul la datele sale personale, dreptul de a rectifica sau șterge datele sale personale sau de a limita prelucrarea acestora, dreptul de a se opune prelucrării datelor sale personale și dreptul de a transfera datele sale personale.
 • 6.2. Clientul are dreptul de a revoca în orice moment consimțământul cu prelucrarea datelor sale personale acordat administratorului. Prin aceasta nu este afectată legalitatea procesării datelor personale înainte de retragerea consimțământului. Clientul își poate retrage consimțământul cu prelucrarea datelor cu caracter personal, după cum urmează: în scris, la o adresă de e-mail sau prin utilizarea butonului de dezactivare.
 • 6.3. Dacă persoana vizată consideră că, prelucrarea datelor sale personale a fost încălcată sau se încalcă Regulamentul, aceasta are dreptul, printre altele, să depună o plângere la Autoritatea de Supraveghere.
 • 6.4. Persoana vizată nu este obligată să furnizeze date personale. Furnizarea datelor personale nu este o cerință legală sau contractuală și nici nu este necesară încheierea unui contract.
 • 6.5. Clientul are dreptul de a se opune oricând cu privire la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct, inclusiv profilarea, în măsura în care profilarea se referă la acest marketing direct. Dacă acesta se opune prelucrării datelor sale personale în scopuri de marketing direct, datele sale personale nu vor mai fi prelucrate în acest scop.

7. VERIFICAT DE CLIENȚII HEUREKA

 • 7.1. Încercăm să aflăm satisfacția clienților noștri cu produsele achiziționate prin intermediul chestionarelor trimise prin e-mail din cadrul programului Verificat de clienți, în care este implicat magazinul nostru electronic. Acestea vă sunt trimise de fiecare dată când cumpărați la noi, dacă în conformitate cu § 7 alin. 3 din Legea nr. 480/2004 Coll. despre unele servicii ale societății informaționale, nu veți refuza să le trimiteți. Procesăm datele cu caracter personal în scopul trimiterii de chestionare în cadrul programului Verificat de clienți pe baza interesului nostru legitim de a determina satisfacția clienților cu produsele achiziționate de la noi. Pentru a trimite chestionare, pentru a evalua feedback-ul clienților și pentru a analiza poziția noastră pe piață, utilizăm procesorul de date, care este reprezentat de operatorul portalului Heureka.cz; în acest scop, putem transmite informații despre bunurile achiziționate și adresa de e-mail a clienților. Datele personale ale clienților nu sunt transmise niciunui terț în scopuri proprii acestuia atunci când trimiteți chestionare prin e-mail. Cumpărătorul poate renunța în orice moment la trimiterea chestionarelor din Programul Verificat de Clienți prin refuzarea următoarelor chestionare folosind linkul din e-mailul chestionarului. În cazul unei obiecții, clientul nu va  mai primi în continuare chestionare.

Consimțământul este confirmat la abonarea la newsletter, la comandă sau înregistrare.

Acest magazin pe internet salvează cookies care ajută la funcționarea corectă a acestuia. Prin utilizarea serviciilor noastre sunteți de acord cu folosirea acestora. Înțeleg
Datorită newsletter-ului nostru întotdeauna o să obțineți mai mult!
Primiți un cupon de reducere
în valoare de 20 Lei.
Ca și primul o cunoașteți toate noutățile noastre.
Veți avea o imagine de ansamblu asupra promoțiilor.

Cu o noi veți economisi.

 
 Reducerea nu se poate combina sau calcula cu alte bonuri sau cupoane de reduceri.