TERMENI ȘI CONDIȚII 

societatea comercială EMBA TRADE s.r.o., cu sediul social în Hradec Králové, Dvorska 232, cod poștal 503 11
număr de identificare: 24754790
înregistrată în Registrul comercial la Tribunalul regional în Hradec Králové, secțiunea C, dosar nr.29650
pentru vânzarea mărfurilor printr- un magazin online situat pe www.tiero.ro

1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

 • 1.1. Acești Termeni și condiții (denumiți în continuare „Termeni și condiții ”) ale companiei EMBA TRADE s.r.o., cu sediul social în Hradec Králové, Dvorská 232, 503 11, număr de identificare: 24754790, înregistrat în Registrul comercial al Tribunalului regional în Hradec Králové, Secțiunea C, Dosarul 29650 (denumit în continuare „Vânzătorul”) guvernează în conformitate cu prevederile secțiunii 1751 al.1 din Legea nr.89/2012 Coll., Codul civil ( „Codul civil“) , drepturile și obligațiile reciproce care decurg din sau în conformitate cu contractul de cumpărare ( denumit în continuare „Contractul de cumpărare“) încheiat între vânzător și o altă persoană fizică (denumită în continuare „Cumpărător ") Prin intermediul magazinului online al Vânzătorului. Magazinul online este operat de către Vânzător pe site-ul web, situat pe adresa de internet www.tiero.ro (denumit în continuare „ Site-ul web ”) prin interfața site-ului (denumită în continuare „ Interfața Web ”)  a magazinului electronic ").
 • 1.2 Termenii și condițiile nu se aplică în cazurile în care o persoană care intenționează să cumpere bunuri de la Vânzător este o persoană juridică sau o persoană care acționează în vederea achiziționării de mărfuri în cadrul activității sale sau în exercitarea independentă a profesiei sale.
 • 1.3. În contractul de cumpărare pot fi convenite dispoziții diferite de cele menționate în acești Termeni și condiții. Dispozițiile diferte din contractul de vânzare au prioritate față de prevederile din acești Termeni și condiții.
 • 1.4. Prevederile Termenilor și condițiilor fac parte integrantă din contractul de cumpărare. Contractul de cumpărare și acești Termeni și condiții sunt întocmite în limba română.Contractul de cumpărare este încheiat în limba română.
 • 1.5. Vânzătorul poate modifica sau completa textul Termenilor și condițiilor. Aceasta nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor care decurg din contract de la data intrării în vigoare a versiunii anterioare a Termenilor și condițiilor.

2. CONTUL UTILIZATORULUI

 • 2.1. Pe baza înregistrării cumpărătorului pe site-ul web, cumpărătorul poate accesainterfața sa de utilizator. De peinterfața sa de utilizator, cumpărătorul poate achiziționa bunuri (denumit în continuare „cont de utilizator”). Cumpărătorul poate achiziționa bunuri și direct, fără înregistrare pe interfața web a magazinului.
 • 2.2. Pentru înregistrarea pe site-ul web și pentru achiziționarea de bunuri,cumpărătorul este obligat să furnizeze informații corecte șiadevărate. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele introduse în contul de utilizator la orice modificare a acestora. Datele furnizate de cumpărător încontul de utilizator și la comanda produselor sunt considerate corecte de către vânzător.
 • 2.3. Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul esteobligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru a accesa contul său de utilizator.
 • 2.4. Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea contului de utilizator de către terți.
 • 2.5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales dacă cumpărătorul nu și-a folosit contul de utilizator de mai mult de 2 ani sau dacă cumpărătorul își încalcă obligațiile în temeiulcontractului de cumpărare (inclusiv termenii și condițiile).
 • 2.6. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că, este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil în orice moment, înspecial în cazul întreținerii necesare a echipamentelor hardware și software ale Vânzătorului sau întreținerea necesară a hardware-ului și a software-ului terților.

3. ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE CUMPĂRARE

 • 3.1. Toate prezentările bunurilor plasate pe interfața web a magazinului au un caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare cu privire la aceste mărfuri. Dispozițiile § 1732 aliniatul 2 din Codul civil nu se aplică.
 • 3.2. Interfața web a magazinului oferă informații cu privire la bunuri, inclusiv prețurile bunurilor individuale. Prețurile mărfurilor includ taxe pe valoarea adăugată și orice alte comisioane aferente. Prețurile mărfurilor rămân valabile atâta timp cât sunt afișate pe interfața web a magazinului. Această prevedere nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare în condiții negociate individual.
  3.3. Interfața web conține, de asemenea, informații despre costurile asociate ambalării și livrării de bunuri. Informațiile privind costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor menționate în interfața web a magazinului se aplică numai în cazurile în care mărfurile sunt livrate pe teritoriul României.
  3.4. Pentru comanda de bunuri, cumpărătorul completează formularul de comandă din interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține informații despre :
               3.4.1. bunurile din comandă (bunurile sunt „introduse” de cumpărător în coșul de cumpărături electronic de pe interfața web a magazinului),
               3.4.2. metoda de plată a prețului de achiziție a mărfurilor, informații despre metoda de livrare a mărfurilor comandate și
               3.4.3. informații despre costurile asociate livrării de bunuri (denumite în continuare „ Comanda ”).
  3.5. Codul de reducere poate fi introdus înainte de finalizarea comenzii. Odată ce comanda a fost trimisă, codul de reducere nu mai poate fi aplicat.
  3.6. Înainte de a trimite comanda, cumpărătorul are posibilitatea să verifice și să modifice datele pe care le-a introdus în formularul de comandă. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului făcând clic pe butonul „TRIMITE”. Informațiile furnizate în formularul de comandă sunt considerate corecte de vânzător. Vânzătorul confirmă prin email Cumpărătorului înregistrarea comenzii imediat după primirea acesteia, la adresa de e-mail a Cumpărătorului specificată în interfața de utilizator sau în comandă (denumită în continuare „ Adresa de e-mail a cumpărătorului ”).
  3.7. În funcție de natura comenzii (cantitatea de mărfuri, prețul de achiziție, costurile de livrare estimate), vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita cumpărătorului o confirmare suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon).
  3.8. Relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător este încheiată odată cu confirmarea înregistrării comenzii (confirmare), care este trimisă Cumpărătorului de către Vânzător prin e-mail la adresa de e-mail a Cumpărătorului.
  3.9. Anularea și modificările la comenzi pot fi făcute numai până când comanda este pregătită pentru expediere.
  3.10. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță atunci când încheie contractul de cumpărare. Costurile suportate de Cumpărător la utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare care nu diferă de tariful standard (costuri de conectare la internet, costuri de telefonie) sunt suportate de Cumpărător.
 • 3.11. La înlocuirea mărfurilor, care este cauzată de o comandă incorectă din parteaCumpărătorului și aceasta nu este o reclamație, cumpărătorul plătește taxa de livrare în valoare de 28 Leu.

 4. PRETUL MĂRFURILOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

 • 4.1. Contravaloarea mărfurilor și alte costuri asociate cu livrarea bunurilor conform contractului de cumpărare, pot fi plătite de către cumpărător vânzătorului în următoarele moduri:
               4.1.1. în numerar sau cu cardul la ridicarea bunurilor de la sediul vânzătorului de la adresa Dvorská 232, 503 11 Hradec Králové;
               4.1.2. în numerar la livrare la adresa specificată de cumpărător în comandă;
               4.1.3. prin transfer bancar în contul Vânzătorului nr. 1929043, IBAN: RO81BACX0000001929043000 SWIFT: BACXROBU

 • 4.2. Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului și costurile asociate ambalării și livrării bunurilor în suma convenită. Cu excepția cazului în care este specificat altfel, prețul de achiziție include și costurile asociate livrării mărfurilor.
 • 4.3. Vânzătorul nu solicită Cumpărătorului să plătească un avans sau o altă plată similară. Acest lucru nu aduce atingere dispoziției (art.  4.6.) din Termeni și condiții privind obligația de plată a prețului de achiziție în avans.
 • 4.4. În cazul plății în numerar la ridicare sau ramburs la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea mărfurilor. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție este scadent în decurs de 14 zile de la încheierea contractului de cumpărare.
 • 4.5. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție al bunurilor și să specifice identificatorul de plată (care este numărul comenzii). În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită în momentul creditării sumei relevante în contul vânzătorului.
 • 4.6. Vânzătorul are dreptul, mai ales dacă cumpărătorul nu confirmă suplimentar comanda (art.3.7.) să solocite plata întregului preț de achiziție înainte de a trimite mărfurile cumpărătorului. Dispozițiile § 2119 (1) din Codul civil nu se aplică.
 • 4.7. Reducerile din prețul mărfurilor nu pot fi combinate între ele.
 • 4.8. Dacă este obișnuit în relațiile de afaceri sau dacă este stipulat astfel de regulamente legale general obligatorii, Vânzătorul va emite Cumpărătorului un document fiscal - factură privind plățile efectuate în baza contractului de cumpărare. Vânzătorul este plătitor de taxe pe  valoare adăugată. Documentul fiscal - factura este emisă de vânzător cumpărătorului după plata prețului bunurilor și trimisă în format electronic la adresa de e-mail a cumpărătorului.

5. TAXELE DE LIVRARE ȘI METODA DE LIVRARE

 • 5.1. Livrare prin CARGUS - la adresă, este percepută o taxă de 28 Leu
 • 5.2. Livrare prin FAN COURIER - ridicare personală de la poștă, este percepută o taxă de 28 LEU
 • 5.3. La o achiziție în valoare de peste 3 Leu, transportul este gratuit.
 • 5.4. În cazul retrimiterii unui colet neridicat, vom percepe taxe suplimetare în valoare de 28 Leu.

6. LIVRAREA BUNURILOR

 • 6.1. Bunurile sunt expediate standard în 4 zile lucrătoare. Cu toate acestea, pentru mărfurile mai puțin obișnuite, această perioadă nu poate fi garantată, deoarece depinde de termenele de livrare ale producătorilor sau ale importatorilor. În cazul indisponibilității bunurilor sau a termenului de livrare mai lung, cumpărătorul poate anula comanda fără nici o sancțiune din partea vânzătorului. Livrarea este posibilă în toată România.

7. ANULAREA COMENZII

 • 7.1. Anularea comenzii de către cumpărător: Comanda poate fi anulată prin e-mail, dacă comanda este în stare de procesare și bunurile nu au fost încă expediate. În cazul anulării ulterioare a comenzii, vânzătorul are dreptul la o compensație pentru daune, în special la costurile asociate cu expedierea mărfurilor.
 • 7.2. Anularea comenzii de către vânzător: Operatorul magazinului online (vânzătorul) poate, în acord cu cumpărătorul, să anuleze comanda sau o parte din aceasta dacă mărfurile comandate în timpul procesării comenzii încetează să mai fie produse sau importate sau își modifică semnificativ prețul. Dacă cumpărătorul a plătit deja valoarea bunurilor comandate din comanda anulată, suma îi va fi returnată în cont cât mai curând posibil.

8. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE CUMPĂRARE

 • 8.1. Cumpărătorul ia la cunștință faptul că, în conformitate cu dispozițiile § 1837 din Codul civil, nu este posibilă retragerea dintr-un Contract de cumpărare pentru furnizarea de bunuri care au fost modificate în funcție de dorința Cumpărătorului (personalizate), bunuri perisabile, sau de bunuri care, după livrare, au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri dintr-un pachet sigilat pe care consumatorul le-a scos din pachet și din motive igienice nu este posibil să-l returneze. Retragerea nu este posibilă nici dintr-un contract de cumpărare a înregistrărilor audio sau video sau a unui program de computer dacă ambalajul original a fost deteriorat.
 • 8.2. Dacă nu este cazul menționat la art.8.1. sau orice alt caz în care nu se poate retrage din contract, cumpărătorul , în conformitate cu § 1829 alin. 1 din Codul civil, are dreptul de a se retrage din contract, în termen de șaizeci (60) de zile de la primirea de bunuri, în timp ce în cazul în care contractul reprezintă mai multe tipuri de bunuri livrate în mai multe părți, această perioadă începe de la data primirii ultimei livrări de mărfuri. Retragerea din contractul de cumpărare trebuie trimisă vânzătorului în perioada specificată în propoziția precedentă. Pentru retragerea din contractul de cumpărare, cumpărătorul poate utiliza Formularul model furnizat de vânzător, care este atașat la acești Termeni și condiții. Retragerea din Contractul de cumpărare poate fi trimisă de Cumpărător la sediul Vânzătorului sau la adresa de e-mail a Vânzătorului.
 • 8.3. În cazul retragerii din contractul de cumpărare conform art.8.2. din aceștiTermeni și condiții, Contractul de cumpărare ete anulat de la început. Bunurile trebuie returnate Vânzătorului în termen de șaizeci (60) zile de la retragerea din contract de către Vânzător. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul suportă costul de returnare a mărfurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi, datorită naturii lor, returnate pe cale obișnuită prin poștă.
 • 8.4. La retragerea din contract în timp de   60 de zile de la livrare, este necesară returnarea mărfurilor neutilizate și nedeteriorate în ambalajul original. Dacă mărfurile sunt returnate fără ambalajul original, se va reduce 10% din prețul produsului plătit de client pentru ambalajul deteriorat sau lipsă, inclusiv eticheta produsului.
 • 8.5.   În cazul retragerii din contract și dacă nu este un caz menționat la Art.8.2. din Termeni și condiții, Vânzătorul va rambursa valoare plății primite de la Cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din Contractul de cumpărare de către Cumpărător în același mod în care Vânzătorul a primit-o de la Cumpărător.Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a rambursa valoarea prețului de achiziție în momentul returnării mărfurilor de către Cumpărător și în alt fel, în cazul în care Cumpărătorul este de acord cu aceasta și nu necesită costuri suplimentare din partea Cumpărătorului. Dacă cumpărătorul se retrage din contract, vânzătorul nu este obligat să returneze valoarea bunurilor cumpărătorului înainte ca acesta să le primească.
 • 8.6. Vânzătorul are dreptul de compensare în caz de prejudicii produse asupra Bunurilor, în ciuda dreptului Cumpărătorului de restituire a prețului de achiziție.
 • 8.7. Până în momentul preluării bunurilor de către Cumpărător, Vânzătorul are dreptul să se retragă din contract în orice moment. În acest caz, Vânzătorul restituie prețul de achiziție Cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, prin transfer bancar în contul specificat de Cumpărător.
 • 8.8. Dacă un cadou este oferit cumpărătorului împreună cu mărfurile, contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător este încheiat cu condiția ca, dacă cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de cadou pentru un astfel de cadou încetează să mai fie valabil iar cumpărătorul este obligat să restituie vânzătorului cadoul furnizat împreună cu mărfurile.În pachetul cu bunurile returnate trebuie introdus și   formularul de retragere din contract , inclusiv factura cu numărul de cont la care urmează să fie returnată plata pentru bunuri. Suma va fi apoi transferată în contul bancar al clientului.
 • 8.9. La returnarea mărfurilor în magazin, este necesar să fie anexat și completat formularul de retragere in contract.

Mărfurile trebuie trimise la adresa:
ID: 4495 Frogman
Str. Borsului, Nr.56
410605 Oradea, Bihor

VĂ RUGĂM SĂ NU TRIMITEȚI BUNURILE CU PLATA PENTRU TRANSPORT LA LIVRARE, ÎN CAZ CONTRAR BUNURILE NU VOR FI PRELUATE.

9.
TRANSPORT ȘI LIVRARE DE BUNURI

 • 9.1. În cazul în care, modul de transport se negociază în funcție de cererea specială a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate cu acest mod de transport.
 • 9.2. Dacă Vânzătorul este obligat în temeiul Contractului de cumpărare să livreze mărfurile la locul specificat de Cumpărător în comandă, Cumpărătorul este obligat să preia mărfurile la livrare.
 • 9.3. În cazul în care din motive personale ale cumpărătorului este necesară livrarea mărfurilor în mod repetat sau în alt mod decât cel specificat în comandă, Cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a mărfurilor. costuri asociate cu alte metode de livrare.
 • 9.4. La primirea bunurilor prin curier, Cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfurilor și, în caz de defecte, să notifice imediat transportatorul. În cazul unei deteriorări a ambalajului, care indică intrarea neautorizată în colet, cumpărătorul nu trebuie să preia coletul de la curier.
 • 9.5. Alte drepturi și obligații ale părților în ce privește transportul de mărfuri pot fi reglementate de condiții speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt emise de acesta.

10. DREPTURILE CARE DECURG DIN EXECUTAREA DEFECTUOASĂ

 • 10.1. Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la drepturile provenite din executarea defectuoasă sunt reglementate de prevederile relevante, în general, obligatorii (în special dispozițiile § 1914-1925, § 2099 - 2117 și § 2161 - 2174 din Codul civil).
 • 10.2. Vânzătorul este responsabil față de Cumpărător că mărfurile sunt lipsite de defecte la primire. În special, Vânzătorul este răspunzător față de Cumpărător că la momentul în care Cumpărătorul a primit bunurile, acestea: 
                10.2.1. au proprietățile agreate de părți și, în absența unui acord, bunurile prezintă proprietățile pe care vânzătorul sau producător le-a descris
                 sau pe care cumpărătorul le așteaptă cu privire la natura mărfurilor și la publicitatea făcută la acestea
                10.2.2. sunt potrivite pentru scopul declarat de vânzător sau pentru care sunt utilizate de obicei bunuri de acest fel,
                10.2.3. corespund calitativ sau ca design modelului convenit, în cazul în care calitatea sau designul a fost stabilit în conformitate cu modelul 
                 sau eșantionul convenit,
                10.2.4. sunt în cantitatea, mărimea sau greutate corespunzătoare și
                10.2.5. respectă cerințele legale.
  10.3. Dispozițiile prevăzute la art.2.10 din Termeni și condiții nu se aplică la mărfurile vândute la un preț mai mic pentru un defect pentru care a fost convenit prețul mai mic, pentru uzura mărfurilor cauzată de utilizarea sa normală, pe care bunurile le-au avut la preluarea de către cumpărător sau care rezultă din natura bunurilor.
  10.4. Dacă defectul devine evident în termen de șase luni de la primire, mărfurile sunt considerate ca fiind cu defect în momentul primirii.
  10.5. Drepturile care decurg din executarea defectuoasă pot fi exercitate de către Cumpărător la adresa sediului Vânzătorului unde reclamația este posibilă în funcție de sortimentul mărfurilor vândute. Momentul exercitării dreptului de reclamție este considerat momentul în care vânzătorul a primit bunurile de la cumpărător.
  10.6. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate prin procedura de reclamație a vânzătorului.
  10.7. Garanția de calitate - min. 2 ani termen de garantie.
  10.8. Oferim 2 ani garanție pentru toate bunurile.

11. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR

 • 11.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra mărfurilor prin plata integrală a prețului de achiziție al mărfurilor.
 • 11.2. În legătură cu Cumpărătorul, Vânzătorul nu este legat de nici un cod de conduită în sensul § 1826 litera e) din Codul civil.
 • 11.3. Soluționarea în afara instanței a reclamațiilor consumatorilor este asigurată de vânzător prin intermediul adresei electronice  info@tiero.ro. Vânzătorul va trimite informații despre soluționarea reclamației Cumpărătorului la adresa de e-mail a Cumpărătorului.
 • 11.4. Vânzătorul are dreptul să vândă mărfuri pe baza unei licențe comerciale. Controlul fiscal se realizează de către Agenția națională de administrare fiscală corespunzătoare. Supravegherea protecției datelor cu caracter personal este realizată de Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Autoritatea cehă de inspecție comercială realizează, printre altele, supravegherea respectării Legii nr. 634/1992 Coll., privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.
 • 11.5. Cumpărătorul își asumă riscul modificării circumstanțelor în sensul secțiunii 1765 (2) din Codul civil.
 • 11.6. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

12. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 • 12.1. Consimțământul prevăzut de Regulamentul 2016/679 (GDPR) al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) poate fi găsit aici: https://www.tiero.ro/politica-de-confidenaialitate

13. TRIMITEREA NOTIFICĂRILOR DE AFACACERI ȘI STOCAREA DE COOKIES

 • 13.1. Cumpărătorul este de acord să primească informații legate de bunurile, serviciile sau afacerile Vânzătorului la adresa de e-mail a Cumpărătorului și, de asemenea, acceptă să primească notificări comerciale de la Vânzător la adresa de e-mail a Cumpărătorului.
 • 13.2. Cumpărătorul este de acord cu stocarea cookie-urilor pe computerul său. În cazul în care achiziționarea de pe site este posibilă și obligațiile vânzătorului care decurg din Contractul de cumpărare pot fi exercitate, fără a fi nevoie de stocarea de cookies pe computerul cumpărătorului, cumpărătorul își poate retrage acordul în conformitate cu teza anterioară, în orice moment.
 • 13.3. Puteți citi acordul complet aici: https://www.tiero.ro/politica-de-confidenaialitate

14. TRIMITEREA NOTIFICĂRILOR

 • 14.1. Notificările îi pot fi trimise Cumpărătorului la adresa de e-mail specificată în contul său de utilizator sau specificată de acesta în formularul de comandă.

 15. DISPOZIȚII FINALE

 •  15.1. Dacă relația stabilită prin contractul de cumpărare conține un element internațional (străin), atunci părțile sunt de acord că:relația este reglementată de legislația cehă. Acest lucru nu aduce atingere drepturilor consumatorilor care decurg dinreglementări legale în general obligatorii.
 • 15.2. Dacă orice prevedere a Termenilor și condițiilor este invalidă sau ineficientă sau devine astfel, o dispoziție a cărei semnificație este cât mai aproape posibil de dispoziția nevalidă înlocuiește dispoziția nevalidă. Nevaliditatea sau ineficiența unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții. Modificările și completările aduse contractului de achiziție sau atermenilor și condițiilor necesită o formă scrisă.
 • 15.3. Contractul de cumpărare, inclusiv Termenii și condițiile, sunt arhivate de vânzător înformă electronică și nu sunt accesibile.
 • 15.4. Anexa la Termeni și condiții este un formular de retragere din Contractul de cumpărare model.
 • 15.5. Detalii de contact ale vânzătorului: adresa de livrare ID: 4495 Frogman, Str. Borsului, Nr.56 410605 Oradea, Bihor, adresa de e-mail info@tiero.ro, telefon +40 31 630 2118

Acești termeni intră în vigoare la 1 ianuarie 2014

 

PROCEDURĂ DE RECLAMAȚII A MAGAZINULUI ONLINE www.tiero.ro

 

 • Această procedură de reclamații se aplică la mărfurile achiziționate din magazinul online www.tiero.ro. Perioada de garanție începe la data primirii mărfurilor de către cumpărător. Mărfurile sunt furnizate cu o perioadă de garanție de 2 ani, cu excepția cazului în care perioada de garanție la un anumit tip de mărfuri este mai lungă.

 • Cumpărătorul este obligat să verifice mărfurile după primirea coletului. În cazul în care cumpărătorul constată un defect la bunurile primite, acesta este obligat să notifice acest lucru vânzătorului în scris. Această notificare poate fi făcută în scris prine-mail la info@tiero.ro sau prin poștă sau o altă companie de transport. Notificarea trebuie făcută imediat după primirea mărfurilor, dacă nu, mărfurile sunt considerate impecabile, fără defecte și complete, adică se va aplica prezumția că bunurile au fost predate în stare bună. 

 • În cazul unei reclamații justificate, cumpărătorul are dreptul la plata integrală a costului de transport efectuat prin cea mai ieftină metode de expediere a mărfurilor, de obicei în valoare de 28 Leu. Suma restituirii se bazează pe lista de prețuri de livrări prin poștă. Dacă consumatorul a livrat mărfurile personal, acesta nu are dreptul la nici o compensație. În cazul în care consumatorulreturnează mărfurile dintr-o comandă în mai multe expedieri, are dreptul la rambursarea unei singure expedieri.

 • Pentru a face o reclamație este nevoie de:

      1. dovada documentului de cumpărare de bunuri 
      2. recomandăm ambalarea mărfurilor în ambalajul original, dacă acest lucru nu este posibil, într-un ambalaj adecvat naturii bunurilor
      3. o descriere exactă a defectului  

  Mărfurile trebuie trimise la adresa: 

  ID: 4495 Frogman
  Str. Borsului, Nr.56
  410605 Oradea, Bihor

  VĂ RUGĂM SĂ NU TRIMITEȚI MĂRFURILE CU PLATA PENTRU TRANSPORT LA LIVRARE, ÎN CAZ CONTRAR COLETUL NU VA FI PRELUAT.

 • Cumpărătorul are dreptul ca defectele bunurilor achiziționate să fie îndepărtate în mod gratuit, imediat și în mod corespunzător în perioada de garanție. Dacă acest lucru este disproporționat având în vedere natura defectului, cumpărătorul poate solicita înlocuirea articolului sau a părții sale. Dacă o astfel de procedură nu este posibilă, cumpărătorul poate solicita o reducere rezonabilă din prețul bunurilor sau să se retragă din contract. Dacă este un defect care nu poate fi înlăturat și care împiedică folosirea corectă a bunului ca a unuia fără defecte, cumpărătorul are dreptul la o reducere, la o înlocuire a bunului sau la dreptul de a se retrage din contract. Reclamațiile, inclusiv înlăturarea defectelor, trebuie soluționate fără întârzieri nejustificate în termenul stabilit de lege, adică în termen de 30 de zile de la primirea comenzii, cu excepția cazului în care vânzătorul și cumpărătorul sunt de acord în scris pe o perioadă mai lungă de timp. 

 • Bunurile trimise pentru reclamație vor fi reparate sau schimbate pe baza unui acord telefonic sau scris anterior, sau valoarea prețului pentru bunuri va fi rambursată în contul bancar al cumpărătorului.

 

În Hradec Králové la 1. ianuarie 2014

 

EMBA TRADE sro, Dvorská 232, 503 11 Hradec Králové
înregistrată în Registrul comercial la Tribunalul regional în Hradec Králové, Secțiunea C, Dosarul nr. 29650

Acest magazin pe internet salvează cookies care ajută la funcționarea corectă a acestuia. Prin utilizarea serviciilor noastre sunteți de acord cu folosirea acestora. Înțeleg
Datorită newsletter-ului nostru întotdeauna o să obțineți mai mult!
Primiți un cupon de reducere
în valoare de 20 Lei.
Ca și primul o cunoașteți toate noutățile noastre.
Veți avea o imagine de ansamblu asupra promoțiilor.

Cu o noi veți economisi.

 
 Reducerea nu se poate combina sau calcula cu alte bonuri sau cupoane de reduceri.